Co dělat při požáru
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 25 Leden 2010 19:37

Definice požáru - za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se pov  ažuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Všeobecné zásady chování při požáru

* vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem.
* jste-li svědkem mimořádné události nebo zpozorujete-li vznikající nebezpečí, neprodleně informujte odpovědné orgány. Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejich důsledků.
* předejte informaci na kterékoliv z těchto tísňových čísel:

150, 112 - hasičský záchranný sbor tísňová linka
155 - zdravotnická záchranná služba tísňová linka
158 - policie ČR tísňová linka

* V informaci uveďte:

- co, kde a kdy se stalo
- počet postižených případně druh zranění
- jméno a tel. číslo volajícího
* respektujte houkání sirén a následně podávané informace místním rozhlasem a rozhlasovým zařízením na vozidle.
* na hrozící nebezpečí budete upozorněni všemi dostupnými a v dané situaci nejvhodnějšími prostředky.
* všemi dostupnými prostředky varujte ostatní ohrožené osoby.
* chraňte sebe a podle svých možností a schopností pomozte ochránit i další osoby, zejména děti, staré a nemocné lidi.
* nejste-li schopni pomoci opusťte ohrožený prostor, abyste nepřekáželi záchranným složkám v práci a sebe nevystavovali nebezpečí.
* bezpodmínečně uposlechněte pokynů příslušníků zasahujících složek.
* budete-li požádáni záchrannými složkami o pomoc, je vaší povinností tuto pomoc poskytnout.
* jako účastníci silničního provozu udělejte vše pro rychlý a bezpečný průjezd záchranných složek. Porušením tohoto ustanovení pravidel silničního provozu jsou ohroženy životy zachraňovaných osob, pracovníků záchranných složek a také život váš.

Zásady chování při požáru

* zjistěte, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby, pokud ano, vyveďte je na bezpečné místo
* nemůžete-li dostupnými prostředky požár lokalizovat, zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, vezměte nejnutnějsí věci (peníze, léky, doklady, apod.) a ohrožený prostor co nejrychleji opusťte
* neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje, kouř naopak
* vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby, apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky
* nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny
* z blízkosti požáru odvezte vozidlo, aby nepřekáželo záchranným složkám, případně nebylo poškozeno
* při požáru v domě s více byty je třeba, aby majitelé ostatních bytů byli k dispozici pro případ nutné prohlídky, zda nedochází k šíření požáru

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Říjen 2010 20:34