Co dělat při povodních
Napsal uživatel David Plechac   
Sobota, 31 Červenec 2010 23:23
Všeobecné zásady chování při povodni:
* PŘEMÝŠLEJTE - klidně a bez paniky
* POSLOUCHEJTE - sdělovací prostředky a pokyny záchranářů
* PODÁVEJTE INFORMACE - při zásahu informujte záchranáře, poté varujte další ohrožené osoby  přesně podle pokynů záchranářů
* POMÁHEJTE - především dětem, starým a nemocným lidem 
Před povodní
* informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
* připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
* připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny.
* vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci, připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Při povodni

* na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění domu (bytu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni

* nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou nenarušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
* zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
* informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
* kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost v pojišťovně, vyhotovte soupis škod.
Aktualizováno Neděle, 07 Listopad 2010 00:51